E-adrese

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir vienots risinājums valsts pārvaldē, kas tiek ieviests, lai elektroniskā vidē nodrošinātu drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, tai skaitā, to nodrošinot vienas sistēmas ietvaros.

E-adreses tīmekļa risinājums

Pārvaldība.lv ir Ventspils Digitālā Centra radīts e-adreses tīmekļa risinājums, kas bez maksas ir pieejams valsts un pašvaldību iestādēm, kuras nevēlas veidot jaunas vai pielāgot esošās IT sistēmas darbam ar elektronisko adresi.

Pārvaldība.lv ir izstrādāta uz pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sistēmas bāzes.

Īsumā par e-adresi:

 • Tās lietošana šobrīd ir obligāta valsts tiešās pārvaldes iestādēm no 2018.g. 1.jūnija
 • Pārējām valsts iestādēm, institūcijām, pašvaldībām un to iestādēm - obligāta no 2018.g. 15. oktobra
 • Lai saņemtu e-adresi iestādei jābūt iekļautai Uzņēmumu Reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā.
 • Saskaņā ar likumu, tiklīdz kāds no iedzīvotājiem būs aktivizējis savu oficiālo elektronisko adresi, visi paziņojumi un pavēstes, ko šim cilvēkam sūtīs dažādas valsts un pašvaldību iestādes, nonāks tikai viņa oficiālajā elektroniskajā pastkastītē.
 • Tātad, ja fiziska persona (kuras personas kods ir zināms iestādei) ir aktivizējusi e-adresi, tad visai korespondencei (neatkarīgi no tās sākotnējā veida) - ir jānotiek izmantojot e-adresi. Fiziskās personas varēs brīvprātīgi sākt izmantot e-adresi no 2019.g. 1.janvāra.
 • Dokuments tiek uzskatīts par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz e-adresi
 • Iestādes e-adrese ir tās reģistrācijas numurs, bet fiziskai personai - personas kods
 • Lai atvieglotu dokumentu aprites procesu iestādēm paredzēta iespēja pievienot apakšadresātus (struktūrvienības). Tādā veidā tiek radīta iespēja nosūtīt un saņemt ziņojumu ne tikai uz iestādes kopējo e-adresi, bet arī, piemēram, iestādes grāmatvedības nodaļai.
 • Papildus informācija par elektronisko adresi:

Jaunu lietotāju pieteikšanās Pārvaldība.lv

Klikšķiniet šeit, lai iesniegtu jauna klienta pieteikumu!

Kontaktinformācija

 • e-adrese@digitalaiscentrs.lv
 • 63620323
 • Akmeņu iela 3, Ventspils, LV 3601

Pārvaldiba.lv lietošana